Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. W związku z prowadzeniem Serwisu Schuller.pl, firma DECOINA jest posiadaczem informacji o Użytkownikach Serwisu pochodzących z Formularzy interaktywnych i Formularzy rejestracyjnych zamieszczonych w Serwisie, które są podawane przez Użytkowników dobrowolnie.

2. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe i teleadresowe firm rejestrujących się na stronach Serwisu oraz hasła dostępowe i loginy. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez firmę DECOINA w celach technicznych, ochrony informatycznej zasobów Serwisu i bezpieczeństwa serwerów Serwisu. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce charakterystyki odsłon dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.

3. Dane o Użytkownikach Serwisu są wykorzystywane w następujących celach:
– realizacji zamówień złożonych przez użytkowników poprzez koszyk zakupowy w Serwisie
-zapewnienia dbałości o klienta oraz świadczenia usług związanych z działalnością;
– spełnienia warunków gwarancji i usług po sprzedażowych;
– zasięgania opinii klienta na temat produktów i usług;
– przeprowadzania sondaży;
– przekazywania informacji o najnowszych produktach i usługach;
– prowadzenia konkursów i prezentacji akcji promocyjnych;
-sporządzania i wysyłania ofert handlowych (w przypadku skorzystania z Formularza interaktywnego znajdującego się przy produkcie – Zapytanie o produkt);

Rejestracja w Serwisie

1. Dokonując rejestracji do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu rejestracyjnym firmie DECOINA i akceptuje warunki Polityki prywatności.

2. Wypełniony formularz stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika.

3. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail swój unikalny login i hasło.

4. Użytkownik może zmienić hasło dostępu do Twojego konta, edytować je, wyeksportować lub usunąć.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania hasła i loginu osobom trzecim.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła i loginu przez Użytkownika osobom trzecim oraz za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.

Administrator Danych

1. Administrator przetwarza dane osób zapisanych na newsletter, zarejestrowanych w Serwisie i Formularzy interaktywnych znajdujących się w Serwisie. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe firmie DECOINA. co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych firmy DECOINA wydawcy Serwisu https://schuller.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności.

2. Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

– w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli złożył zapytanie poprzez Formularz interaktywny,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli dokonał zakupu,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli dokonał rejestracji w Serwisie,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@schuller.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie: na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje.

Pliki Cookies

Serwis internetowy https://schuller.pl korzysta z plików „cookies”. „Cookie” to niewielki plik tekstowy wysyłany przez Serwis do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.
W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących „cookies”, czyli ustalenia, czy mają być one odbierane, czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację Użytkownika dla używanych przez serwis https://schuller.pl plików „cookies”.
Serwis https://schuller.pl stosuje pliki „cookies” na potrzeby analizy ruchu na stronie, prawidłowego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika oraz na potrzeby utrzymania logowania do konta klienta. Są to tzw. „cookies” sesyjne (pliki tymczasowe) utrzymujące logowanie na każdej kolejnej stronie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego logowania na każdej stronie.

Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności prosimy przesyłać bezpośrednio na adres kontakt@schuller.pl. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.